kontrast

zmień rozmiar:

Rozporządzenia

Internetowy System Aktów Prawnych  |  Dziennik Ustaw  |  Monitor Polski


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r.
    w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.