kontrast

zmień rozmiar:

Aktualności

JUBILEUSZ 50-LECIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 11

Autor: Anna Michalska
Placowka: Miejskie Przedszkole nr 11
16.05.2018
„Jest takie miejsce, gdzieś w środku świata,
Gdzie radość i smutek z nauką się przeplata.
Miejsce, gdzie słońce, nawet w pochmurny dzień, świeci,
Miejsce, gdzie można spotkać dużo dzieci.
Tu smutki i złości w kątach się chowają,
A psoty i zabawy jak motylki po sali fruwają.
Jest też nauka, która w swoim czasie do drzwi puka,
Aby w przerwach wesołej zabawy poznać wiedzę i różne zasady.
Spytasz gdzie się ta niezapomniana edukacja odbywa?
W sercu Płocka!”, w Przedszkolu nr 11,
które „Niezapominajka” się nazywa.
15 maja 2018 roku był dniem wypełnionym wielką radością i dumą, gdyż w tym dniu odbyła się podwójna uroczystość, związana z jubileuszem 50-lecia istnienia przedszkola oraz nadaniem nazwy.

Tu powitała wszystkich dyrektor placówki Małgorzata Fortas.

Złoty jubileusz stał się okazją do wspomnień o ludziach i wydarzeniach, związanych z tym miejscem. Od 1968 roku instytucja zmieniała się i ewaluowała, dzięki czemu stworzono tu swoisty klimat, charakter i tradycje wyjątkowe dla niej.

Do placówki przybyli liczni goście, byli to: Pani Elżbieta Gapińska - posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka, Pan Roman Siemiątkowski - zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, Pan Krzysztof Wiśniewski – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, Pan Stanisław Szkopek – Przewodniczący Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji współpracujących z nami, Rada Rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, a także goście indywidualni, ważni w tworzeniu historii tego miejsca, m.in. poprzedni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, absolwenci i przyjaciele przedszkola.

W czasie przemówienia pani Dyrektor przywitała gości, podziękowała za wielką pracę swoim współpracownikom i nauczycielom za ogromny wysiłek wkładany w wychowanie najmłodszych, za serce, uśmiech i cierpliwość. Administracji i obsłudze za przykładne wykonywanie swoich obowiązków, za współpracę, zaangażowanie i poświęcenie się na rzecz tworzenia niepowtarzalnego wizerunku przedszkola.

Kolejni przemawiający goście w ciepłych słowach wyrażali uznanie i podziw dla dorobku placówki, życząc kolejnych lat owocnego funkcjonowania.

Następnie odbywała się prezentacja multimedialna dla zaproszonych gości pt. „Przedszkole dawniej i dziś”, jako historia przedszkola w pigułce. W filmie wykorzystane zostały zdjęcia zgromadzone w kronikach przedszkolnych w latach 1968 – 2018.

Po dorosłych przyszedł czas na dzieci. Część artystyczna związana była z nazwą placówki. Na scenie prezentowały się wszystkie grupy przedszkolne: Krasnoludki, Biedroneczki, Przyjaciele Kubusia Puchatka, Mądre Sówki i oczywiście Niezapominajki. Dzieci wierszem, piosenką i tańcem przedstawiły spotkanie na wiosennej łące i odśpiewały hymn przedszkola „Jedenastka jest the Best”.

Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami, szczególne owacje dostali najmłodsi artyści. Ze sceny popłynęły podziękowania dla wszystkich pracowników Przedszkola oraz życzenia dalszych wspaniałych lat. Przygotowania do Złotego Jubileuszu rozpoczęły się dużo wcześniej. Zaangażowani byli wszyscy: dzieci, cały personel przedszkolny z panią dyrektor na czele, rodzice oraz współorganizatorzy i sponsorzy. Dzięki dobrej współpracy odbyła się wspaniała uroczystość.

Obchody zakończyły się poczęstunkiem, goście mieli możliwość wspominać minione lata podczas oglądania kronik przedszkolnych oraz dokonać wpisów w księdze pamiątkowej. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy prezent. Złoty jubileusz Miejskiego Przedszkola nr 11 – „Niezapominajki” i towarzysząca mu uroczystość pełna była wspomnień, wzruszeń, miłego i radosnego nastroju, ale też refleksji, na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania.

„Tak piękna rocznica, będąca rezultatem twórczej pracy i zaangażowania kilku Pokoleń Pracowników, zasługuje na najwyższe uznanie, a przede wszystkim powinna być źródłem ogromnej satysfakcji”.


Powrót