kontrast

zmień rozmiar:

Szkoły i placówki oświatowe

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Płock działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
Szczegółowy wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock dostępny jest w menu "Prowadzone przez M. Płock".
  
Szkoły i placówki oświatowe niepubliczne lub publiczne prowadzone przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne lub prawne dotowane są zgodnie z zapisami art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.
Szczegółowy wykaz szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Miasto Płock, informacja na temat liczby uczniów i kwot przekazanych dotacj dostępne są w menu "Dotowane przez M. Płock".