kontrast

zmień rozmiar:

Szkoły i placówki oświatowe

 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Płock działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).

Szczegółowy wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock dostępny jest na stronie głównej "PLACÓWKI OŚWIATOWE" lub w menu "Prowadzone przez M. Płock".

Szkoły i placówki oświatowe niepubliczne lub publiczne prowadzone przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne lub prawne dotowane są zgodnie z zapisami art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Szczegółowy wykaz szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Miasto Płock, informacja na temat liczby uczniów i kwot przekazanych dotacji dostępne są w menu "Dotowane przez M. Płock".