kontrast

zmień rozmiar:

Płocki Okrągły Stół Edukacyjny

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Płocka w roku 2012 Rada Miasta Płocka powołała Płocki Okrągły Stół Edukacyjny. POSE skupia łącznie 28 członków reprezentujących środowiska dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, radnych, pracowników Urzędu Miasta Płocka i Kuratorium Oświaty, przedstawicieli rodziców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta zainteresowanych problemami oświaty. Obradom POSE może przysłuchiwać się każdy mieszkaniec miasta.

Zadaniem Okrągłego Stołu jest między innymi opiniowanie zmian inicjowanych przez Prezydenta Miasta Płocka w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.