kontrast

zmień rozmiar:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w OSM I i II S

Zespół: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
ul. Kolegialna 23
09-402 Płock
tel.: 24 262 24 70
fax: 24 262 29 23

dyrektor: Michał Zawadzki
e-mail: osmplock@op.pl
e-mail: sekretariat@muzycznaplock.pl
BIP: bip.zjoplock.pl/?cid=1156
www: muzycznaplock.pl
placówka publiczna: Tak
rodzaj placówki: Szkoła artystyczna I stopnia
typ placówki: miejska
rodzaj JST: Gmina
rodzaj szkolnictwa: dla dzieci/młodzieży

NIP: 7742872093
REGON: 140201247