kontrast

zmień rozmiar:

Żłobki miejskie

Żłobki Miejskie obsługuje:
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Adres: 09-400 Płock ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6
tel./fax 24 367 31 20
Dyrektor: Małgorzata Rutecka

Podstawa prawna
UCHWAŁA NR 783/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku